ul. Stanisława Staszica 6 lok. 04, 25-008 Kielce | tel. 605 729 912

Badanie Histopatologiczne – Histopatologia

 

HISTOPATOLOGIA Badanie Histopatologiczne

 

Na czym polega badanie histopatologiczne?

Badanie histopatologiczne to badanie pod mikroskopem materiału pobranego od pacjenta w celu oceny charakteru procesu chorobowego.

Materiał zostaje pobrany przez lekarza poprzez wycięcie skalpelem zmiany skórnej z odpowiednim marginesem.

Badanie histopatologiczne jest bardzo ważnym badaniem wykonywanym w celu oceniania czy zmiany skórne  są zmianami nowotworowymi.

Jak przebiega badanie histopatologiczne?

Przedmiotem badania histopatologicznego jest usunięty chirurgicznie fragment skóry lub głębszej tkanki podskórnej pobrany jedną z metod biopsji.

  1. Tkanki do badania histopatologicznego pobierane są na drodze biopsji w znieczuleniu miejscowym.
  2. Fragment tkanki przeznaczony do zbadania jest umieszczany w utrwalaczu (najczęściej formalinie).
  3. Tkanka poddawana jest obróbce histologicznej, która umożliwia zbadanie jej pod mikroskopem. Obróbka ta polega na umieszczaniu tkanki w stężonym roztworze etanolu (by odwodnić próbkę), w toluenie albo ksylenie i ostatecznie w płynnej parafinie.
  4. Po kilkunastu godzinach utrwalania pobrany fragment jest odwodniony i utwardzony.
  5. Po zakończeniu tego etapu przygotowań tkanka umieszczana jest w odpowiedniej formie i zalewana parafiną tak, aby otrzymać parafinowy bloczek, łatwy do pocięcia mikrotomem w bardzo cienkie, kilkumikrometrowej grubości skrawki.
  6. Skrawki są umieszczane na kolejnych szkiełkach mikroskopowych i poddawane procesowi barwienia. Barwienie pozwala na zakontrastowanie przedziałów komórkowych i zewnątrzkomórkowych oraz wybarwienie poszczególnych organellów komórkowych.
  7. Rodzaj tkanki i cel badania wyznacza wybór metody barwienia. Najczęściej stosuje się barwienie hematoksyliną i eozyną, w którym hematoksylina barwi jądra komórkowe na niebiesko, a eozyna cytoplazmę i substancję pozakomórkową na różowo. Inne związki stosowane do barwienia stosowane to safranina, czerwień kongo, sole srebra.
  8. Otrzymane preparaty oglądane są przez specjalistę patologa, który opisuje je i stawia rozpoznanie histopatologiczne. W połączeniu z obrazem klinicznym badanie histopatologiczne daje odpowiedź na pytanie o przyczynę i rodzaj zmiany skórnej z której pobrano wycinek.

Jaki jest cel badania histopatologicznego?

Badanie histopatologiczne umożliwia ocenę przestrzenną zmian chorobowych w tkance. Rozpoznania histopatologiczne są wiarygodne i dokładne, a zlecający je dermatolog otrzymuje szczegółowy opis struktur patologicznych. W połączeniu z obrazem klinicznym może postawić prawidłową i pewną diagnozę.

Badanie histopatologiczne materiału tkankowego ma duże znaczenie w rozpoznawaniu wielu schorzeń zapalnych i zwyrodnieniowych, chorób nowotworowych, monitorowaniu postępu leczenia, a także przy stwierdzeniu przyczyny choroby istniejących zmian chorobowych na skórze.

Umów się na wizytę