ul. Stanisława Staszica 6 lok. 04, 25-008 Kielce | tel. 605 729 912

Zmarszczki wiotka skóra brak jędrności

Proces starzenia się, są to zmiany zachodzące w organizmie z upływem czasu i będące jego funkcją.

Wyrazem tych zmian jest: zmniejszanie sprawności czynnościowej tkanek, narządów, mechanizmów regulacyjnych oraz zmniejszanie się zdolności adaptacyjnej organizmu.

Istnieje kilka teorii tłumaczących mechanizm procesu starzenia. Jedna grupa teorii jest związana z mechanizmami genetycznego starzenia skóry, druga ze starzeniem związanym z działaniem różnych czynników uszkadzających.

Zmarszczki i utrata jędrności stanowią najbardziej widoczny objaw starzenia się skóry.

Powstawanie zmarszczek zależne jest od ogólnego stanu zdrowia, oddziaływania hormonów, czynników genetycznych, trybu życia, sposobu odżywiania, mimiki, a także od wpływów zewnętrznych. Szczególnie destrukcyjny wpływ na skórę ma ekspozycja na promienie słoneczne, a także korzystanie z solarium oraz palenie tytoniu.

Polecane zabiegi: